De Breintrein is een praktijk voor remedial teaching, advies en kindercoaching bij
leerproblemen. Daarnaast geeft De Breintrein onderwijskundig advies aan scholen op
het gebied van taal- en leesbeleid.

 

De Breintrein biedt hulp op maat aan kinderen, aan jongeren en aan scholen. Door de kleinschaligheid zijn de prijzen over het algemeen lager dan bij de grotere bureaus. Er is veel kennis aanwezig over leerproblemen en educatie.

 

Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat ieder kind en iedere jongere de beste vorm van onderwijs verdient. Dit komt tot uiting in een kindgerichte houding waarbij uit wordt gegaan van de sterke kanten van ieder kind en iedere jongere, maar ook in een manier van werken waarbij gebruik wordt gemaakt van aanpakken waarvan is aangetoond dat ze werken. Literatuur hierover wordt nauwkeurig bijgehouden.